Strona główna - Fundacja Wielka Nadzieja

Idźmy razem z nadzieją

Obudź w sobie nadzieję

Nie bój się pomagać

Fundacja Wielka Nadzieja

Podstawowe założenia

Niesiemy wsparcie i pomoc najbardziej potrzebującym nadziei na lepsze jutro. Pomagamy finansowo dzieciom i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością, chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz ośrodkom opiekuńczym i wychowawczym. Nasze główne wartości to etyka i uczciwość, równość i tolerancja, a także odpowiedzialność i profesjonalizm.
Swoją opieką obejmujemy podopiecznych z całej Polski.

Czytaj więcej

Aktualności

Jak pomagać?

Nieważne, ile posiadasz – ważne, ile możesz podarować innym ludziom! By fundacja mogła realizować cele statutowe potrzebujemy różnorodnego wsparcia, w tym tego finansowego. Możesz pomagać poprzez:

Wsparli nas: