12 milionów złotych na szkolenie psów przewodników! - Fundacja Wielka Nadzieja

12 milionów złotych na szkolenie psów przewodników!

Nowy!
12 milionów złotych na szkolenie psów przewodników!
12 milionów złotych na szkolenie psów przewodników!

Pies asystujący nazywany często przewodnikiem pełni rolę zastępczych oczu osoby z niepełnosprawnością. Pomaga jej w codziennym życiu i podejmowaniu życiowej aktywności. W Polsce odpowiednio przygotowanych psów jest bardzo mało, bardzo mało jest też odpowiednich ośrodków gdzie czworonożni pomocnicy mogli być one szkoleni. Początkiem zmian tej sytuacji jest program PSY przewodniki. Umowę na jego sfinansowanie została podpisana w dniu 22 marca 2019 roku przez prezes PFRON Marlena Maląg.

Zgodnie z zapewnieniami pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza w Polsce zostanie stworzony system szkolenia i certyfikacji psów przewodników. Na to zadanie przeznaczono ponad 12 milionów złotych. Ma ono zostać zrealizowane przez PFRON we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierającymi osoby niewidome: Polski Związek Niewidomych oraz cztery fundacje Vis Maior, Labrador Pies Przewodnik, Psie Serce i Pies Przewodnik.

Efektem projektu ma być przeszkolenie kolejnych 78 psów i 11 instruktorów. Mają zostać też wypracowane spójne standardy szkolenia i certyfikowania psów przewodników osób niewidomych. Celem projektu jest też rozpowszechnienie wiedzy na temat psów przewodników i roli jaką pełnią w życiu osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest to ważne, by uniknąć sytuacji, gdy osoba niewidoma albo jej pies przewodnik nie może wejść do jakiegoś miejsca  lub jest z niego wypraszana.

W tym momencie w Polsce jest 125 psów przewodników, które przeszły szkolenie sfinansowane przez PFRON i wystawione odpowiednie certyfikaty. Szkolenie psów przewodników jest drogie, kosztuje około 70 tys. złotych, ale to dzięki takiemu odpowiednio przeszkolonemu zwierzęciu osoba niewidoma może być aktywna.