- Fundacja Wielka Nadzieja

Na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS w dniach 9-17 stycznia 2018 metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) publikujemy infografikę przedstawiającą, jak pomogli Polacy w 2017 roku.

 

Z badań wynika, że znaczna część Polaków zadeklarowała, że wsparła finansowo cel dobroczynny minimum jeden raz w 2017 roku i to grupa aż 71% osób. Z całej grupy tylko 5% pomogło wiele razy w 2017 roku, natomiast duża grupa bo 46% przekazała pieniądze kilka razy. 20% osób pomogło tylko jeden raz przez cały ubiegły rok.

Co może cieszyć wszystkie osoby potrzebujące pomocy finansowej, głównie z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, to fakt, że w porównaniu do roku 2016 liczba Polaków, którzy pomogli zwiększyła się o 7%.

Często w walce o życie lub pomocy w funkcjonowaniu z niepełnosprawnością, jedyna szansa są środki otrzymane z darowizn ponieważ bardzo drogie operacje medyczne lub zabiegi rehabilitacyjne nie są refundowane ze środków opieki zdrowotnej.

Niestety niejednokrotnie funkcjonowanie, a nawet życie ma ustaloną swoją cenę.