Fundacja Wielka Nadzieja jest organizacją pozarządową non-profit, która pomaga finansowo dzieciom i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością, chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, aby nie traciły nadziei na odzyskanie zdrowia i lepsze życie.

Choroba dziecka to dla wielu rodzin dramat nie tylko o charakterze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne, czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z ogromnymi kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców.

Fundacja Wielka Nadzieja pomaga w ratowaniu życia dzieciom, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

Na naszą pomoc mogą liczyć także dzieci z domów dziecka oraz ośrodki opiekuńcze i wychowawcze na terenie całego kraju.

Główne cele

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie takich przedsięwzięć jak rehabilitację, zakup nierefundowanych lekarstw, operacji i zabiegów, sprzętu medycznego i inne specjalne potrzeby naszych podopiecznych.

Podstawa działalności

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i funkcjonuje pod numerem rejestru KRS 0000717613 oraz NIP 7123361609.

Fundacja ma swoją siedzibę w Lublinie i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, statutu oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203).